Hulp aan straatkinderen

Wat maakt een kind tot een straatkind? Soms zijn ze op de straat terechtgekomen omdat ze weggelopen zijn. Anderen hebben geen ouders meer. Weer anderen zijn zoekgeraakt. Of kwamen op straat omdat hun ouders hen niet meer wilden…

Het filmpje hieronder werd enkele jaren geleden gemaakt bij het Intervention Centre in Eldoret, dat gebouwd werd met hulp van de Ontmoetingskerk te Middelburg. Daar worden (vooral) straatjongens opgevangen en daar krijgen ze twee keer per week een warme maaltijd. In dit filmpje komen een aantal jongeren aan het woord die op de straat terecht zijn gekomen.

De jongeren die u ziet, zijn niet allemaal meer in leven. Sommigen zijn gedood omdat ze betrapt werden bij diefstal. Anderen stierven door het snuiven van lijm. Een enkeling keerde naar zijn familie terug.

Hoe help je straatkinderen eigenlijk?

Allereerst moeten ze zelf bereid zijn om hulp te accepteren. Sommigen willen dat niet. De vrijheid van de straat is voor hen heel aanlokkelijk, ondanks de ontberingen en de gevaren.

We zijn heel erg blij met de geweldige inzet van sociaal werker Carolyn. Zij probeert contacten te leggen en te onderhouden met de straatjongens die het Intervention Centre bezoeken. Ze praat met ze en probeert hen te bewegen om weer naar hun familie op zoek te gaan. Als ze dat willen, helpt ze hen daarbij – soms een hele zoektocht. Gelukkig zijn zodoende een aantal straatjongens weer thuis gekomen.

We ondersteunen het werk van Carolyn en het Intervention Centre van harte. We helpen haar onder meer met schoolgeld voor enkele ‘teruggekeerde’ jongens.

Het is een hele stap voor deze jongens om weer naar school te gaan. Het betekent immers gezag aanvaarden en regels accepteren. Gelukkig zijn er successen te melden, ook al gebeurt het soms dat jongens na een tijdje toch weer de straat op gaan.

Onlangs werd een HIV test gedaan bij de jongens die het Intervention Centre bezoeken. Gelukkig was niemand HIV-positief! Carolyn is de tweede van rechts.