Het Nundoroto Loonbedrijf

In het jaar 2006 kochten we voor Nundoroto Farm, in Plateau, vlak bij Eldoret, een kleine tractor en een kleine ploeg. Omdat Nundoroto Farm ook maar een kleine boerderij is, vroegen de buren of de tractor ook hun land zou kunnen ploegen. Want in 2006 waren tractoren een schaars artikel in de omgeving van Plateau.

Die eerste tractor werd het begin van het loonbedrijf. Want de vraag van de buren was groter dan de capaciteit van onze tractor. Zodoende werd een tweede, iets grotere tractor aangekocht. En zo ging het verder… In de beginjaren lag het accent vooral op het helpen bewerken van de akkers van de kleinschalige boeren in de omgeving van Plateau. En het lukte om hun resultaten te verbeteren! We hoorden van de boeren dat hun oogsten 2 tot 8 keer hoger werden.

Zodoende konden een aantal van deze boeren zelf een kleine tractor kopen. Zij doen nu wat wij eerder deden: het land van hun buren bewerken.
Nundoroto Farm is niet de concurrentie met hen aangegaan. Naast de landbewerking richten we ons nu vooral op de wat grotere bedrijven en met name op de veehouders die kuilvoer voor hun koeien nodig hebben. Momenteel hebben we 6 tractoren en een maishakselaar. Het afgelopen jaar hebben we ongeveer 400 ha. gehakseld.