Welkom op de Site van SCHiK

SCHiK staat voor: Stichting Christelijke Hulp in Kenia.
SCHiK helpt kansarme mensen in Kenia om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Wat motiveert ons?

Ons Christelijk geloof. Dat leert ons geloven dat “niemand leeft voor zichzelf”. Daarom: “helpen waar geen helper is”. Wat voor kleur, etnische achtergrond of godsdienst de mensen ook hebben. Want armoede is kleurenblind, ellende heeft geen paspoort en honger kent geen religie.

Een vis of een hengel?

Als iemand honger heeft – geef je hem / haar dan een vis of een hengel?

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het hangt af van de situatie. Soms is het te gevaarlijk om te gaan vissen. Of iemand heeft niet de kracht om te vissen. Dan moet je een vis geven.

Maar als de omstandigheden het toelaten – geef dan een hengel. Zodat de betreffende persoon zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Hoe helpt SCHiK?

SCHiK probeert zo veel mogelijk ‘hengels’ uit te delen. SCHik doet dat bijvoorbeeld door het loonbedrijf van SCHiK, door ontwikkeling van kleinschalige tuinbouw en door verbetering van de melkvee sector. Het loonbedrijf van SCHiK levert een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid in de regio Uasin Gishu.

SCHiK is ook betrokken bij individuele hulpverlening, rehabilitatie van straatkinderen, ondersteuning van medisch werk en hulp aan plaatselijke kerken.
Soms is het nodig om een ‘vis’ te geven: in acute noodsituaties heeft SCHiK meer dan eens noodhulp kunnen verlenen.

SCHiK is vooral actief in de omgeving van Eldoret, in grootte de vierde stad van Kenia.

Waarom rond Eldoret?

Omdat SCHiK daar over een uitgebreid netwerk beschikt, opgebouwd door haar voorzitter en medeoprichter die meer dan 10 jaar in Eldoret gewoond heeft. Goede contacten met doelgroepen, kerken, overheid en kennis van de lokale omstandigheden zijn essentieel voor het opzetten van effectieve projecten. Ook de andere bestuursleden worden bij dit netwerk betrokken om continuïteit van de projecten te waarborgen.