Wilt u ons helpen?

U kunt dat doen door een gift over te maken op rekening nummer: NL70 RABO 0133 5627 51 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia.
Giften zijn binnen de geldende normen fiscaal aftrekbaar. Hierover geven wij u op verzoek graag meer informatie.

Voor nadere informatie over onze projecten kunt u kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:

E. van den Ham (voorzitter)
Leerbroekstraat 36
2729 HX Zoetermeer
Tel: 079 3160058

of met:

S. de Haan (penningmeester)
Beukenstraat 16
5306 XH Brakel
Tel: 0418 674068